پايان دوره معاملاتي قرارداد آتي سبدسهام (جكانه806) با سررسيد شهريور98
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز چهارشنبه مورخ 13 شهريور ماه 1398، دوره معاملاتي قرارداد آتي سبد سهام بر روي سبد شاخص صنعت استخراج كانه هاي فلزي با سررسيد شهريورماه 1398 (جكانه806)، در پايان جلسه معاملاتي امروز به اتمام مي رسد. سبد پايه قابل تحويل به ازاي هر قرارداد در زمان تسويه فيزيكي، از طريق سايت رسمي بورس تهران و در صفحه هر نماد، قابل مشاهده است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر