بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كاوه)،(سكرما)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فولاد كاوه جنوب كيش(كاوه)،گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر