عرضه اوليه قرارداد سلف موازي استاندارد در نمادهاي سنفت 992، سنفت 994 و سن
1 به اطلاع كليه كارگزاران محترم عضو بورس انرژي ايران مي‌رساند؛ پيرو انتشار اطلاعيه عرضه اوليه قرارداد سلف موازي استاندارد نفت خام سبك داخلي عرضه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران (نمادهاي سنفت 992، سنفت 994 و سنفت 996 ) در تاريخ 10/06/1398، امروز چهارشنبه مورخ 13/06/1398 مجموعاً 1،605،252 قرارداد سلف موازي استاندارد نفت خام سبك داخلي با قيمت اسمي هر قرارداد 7،475،460 ريال در نمادهاي معاملاتي مذكور به روش عرضه گسترده با قيمت ثابت به عموم سرمايه‌گذاران عرضه مي‌گردد. كارگزاران مي‌توانند جهت ورود سفارشهاي خود در سامانه معاملات راس ساعت 9_30 اقدام نمايند. در خصوص ورود سفارش در سامانه معاملات توجه به موارد ذيل ضروري است: 1. با توجه به وجود محدوديت 7 رقمي در درج قيمت قرارداد سلف موازي استاندارد نفت خام سبك در سامانه معاملات بورس اوراق بهادار (سامانه نامك)، قيمت هر قرارداد به صورت 6 رقمي (معادل47،546) در سامانه معاملات نشان داده مي‌شود. از آنجاييكه قيمت واقعي هر قرارداد مبلغ 7،475،460 ريال مي‌باشد، به منظور خريد تعداد مشخصي قرارداد، كارگزاران مي‌بايست پس از ضرب تعداد سفارش در عدد 10، نتيجه را در قسمت تعداد وارد نمايند. بعنوان مثال براي ثبت سفارش خريد به ميزان 100 قرارداد در سامانه، مي‌بايست عدد 100 را در 10 ضرب نموده و سپس حاصل آن يعني عدد 1000 را در قسمت تعداد وارد ‌نمايند. 2. حداقل تعداد قرارداد قابل خريد توسط هر كد معاملاتي حقيقي يا حقوقي يك قرارداد مي‌باشد كه بر اساس بند 1 اين اطلاعيه در قسمت تعداد، عدد 10 را مي‌بايست وارد نمايند. 3. هيچگونه محدوديتي در خريد اين قرارداد توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود ندارد. 4. محدوديت حجمي براي هر سفارش 200،000 (معادل 20،000 قرارداد) مي‌باشد. 5. طول دوره عرضه اوليه 1 روز كاري مي‌باشد. 6. تسويه حساب و پاياپاي اين قراردادها، به صورت T 1 مي‌باشد. 7. پس از اتمام دوره عرضه اوليه، معامات ثانويه اين قراردادها حداكثر 10 روز كاري پس از اتمام دوره عرضه اوليه در تابلوي سلف موازي استاندارد بازار مشتقه بورس انرژي ايران آغاز مي‌گردد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر