تعيين كارگزار ناظر در نماد معاملاتي (تملي8051)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به گشايش نماد معاملاتي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي مرداد ماه سال 1398 در نماد معاملاتي (تملي8051) خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد ذتملي805 دراسرع وقت اقدام فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر