عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (ماهان991)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/06/12 در نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت هواپيمايي ماهان (ماهان991) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر