توقف نماد (كاوه1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر