بازگشايي نماد معاملاتي (پلوله1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليدي گاز لوله (پلوله1) پس از عدم رفع ابهام در خصوص موارد منجر به تعليق در قالب افشاي اطلاعات با اهميت ، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/06/12 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است كليه سهامداران محترم مي بايست مفاد اطلاعيه هاي مربوط به شركت توليدي گاز لوله در سايت رسمي كدال را در تصميم گيري هاي خود مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر