بازگشايي نمادهاي معاملاتي(وتوكا)،(فنورد)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري توكا فولاد(وتوكا)، نورد و توليد قطعات فولادي(فنورد)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر