عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (فماك1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/05/23 در نماد معاملاتي شركت ماداكتو استيل كرد (فماك1) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر