اتمام دوره بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (زشگزا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1468/الف/98 مورخ 1398/05/13 اين شرکت، دوره زماني بازارگرداني سهام شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد در نماد معاملاتي (زشگزا1) در روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 به اتمام خواهد رسيد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر