توقف نماد معاملاتي (ثفارس)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه فارس(ثفارس) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر