بازگشايي نمادهاي معاملاتي(پترول)،(پارسيان)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، بيمه پارسيان(پارسيان)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر