عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (بكهنوج1) و (رايان1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز يكشنبه مورخ 1398/05/20 در نمادهاي معاملاتي توليد برق ماه تاب كهنوج (بكهنوج1) و اوراق مشاركت ليزينگ رايان سايپا (رايان1) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر