بازگشايي نماد معاملاتي(حفاري)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت حفاري شمال(حفاري)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده مبني بر تقسيم سود نقدي و عمومي فوق العاده بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر