نحوه انجام معاملات در نماد معاملاتي (هجرت1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ امروز يكشنبه مورخ 1398/05/20 معاملات در نماد معاملاتي شركت پخش هجرت (هجرت1) راس ساعت 9_50انجام خواهد شد. لازم به ذكر است پس از انجام معاملات، نماد مذكور مجدداً در حالت سفارش‌گيري قرار خواهد گرفت. معاملات نماد معاملاتي شركت پخش هجرت (هجرت1) در صورت عدم وقوع ساير شرايط تاثيرگذار بر نماد معاملاتي، در پايان بازار مجددا انجام خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر