توقف نماد معاملاتي (لازما1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (لازما1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شرکت كارخانه هاي صنعتي آزمايش متوقف شد. بديهي است نماد مذکور حداکثر دو روز کاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر