حراج مجدد نماد معاملاتي (ثفارس)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه فارس(ثفارس)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر