تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فرابورس1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت فرابورس ايران (سهامي عام) در نماد (فرابورس1)، از فردا يكشنبه مورخ 1398/05/20 ، به ميزان 100،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر