تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (هجرت1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت پخش هجرت (سهامي عام) در نماد (هجرت1)، از فردا يكشنبه مورخ 1398/05/20 ، به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر