توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي (هپيكو8101)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (هپيكو8101) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (تاپيكو) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر