گشايش نماد معاملاتي (فرابورس1) در بازار اول فرابورس ايران
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو پذيرش شركت فرابورس ايران (سهامي عام) در بازار اول فرابورس ايران، نماد معاملاتي شركت مذكور (فرابورس1) روز يكشنبه مورخ 20/05/1398 در بازار اول فرابورس ايران گشايش مي يابد. مقتضي است كارگزاران محترم نسبت به تعيين كارگزار ناظر حداکثر تا پايان امروز، شنبه مورخ 19/05/1398 براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي،اقدام نمايند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر