بازگشايي نماد معاملاتي(ثفارس) پس از رفع تعليق
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه فارس(ثفارس)پس از رفع تعليق نماد معاملاتي وافشاي اطلاعات با اهميت گروه ّالف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر