عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (غگز1)و(اروند031)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 در نمادهاي معاملاتي شركت گز سكه (غگز1) و اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (اروند031)مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر