توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضخود10181)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت ايران‌ خودرو (ضخود10181) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (خودرو) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر