بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (قنقش1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام و پس از اعلام عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 1397/12/29، از طريق انجام حراج ناپيوسته و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر