بازگشايي نماد معاملاتي(تنوين)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت تامين سرمايه نوين(تنوين)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر