بازگشايي نماد معاملاتي (سمايه1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بانک سرمايه (سمايه1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ، از طريق انجام حراج ناپيوسته ، با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/05/15 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر