آغاز پذيره نويسي اوراق صکوک منفعت سينادارو در نماد(صينا205)
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، اوراق صكوك منفعت شركت واسط مالي اسفند سوم به منظور تامين مالي شركت لابراتوارهاي سينادارو(سهامي عام) در تاريخ 1398/05/13 در فهرست بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتي (صينا205)درج شده است. اين اوراق از امروز سه شنبه مورخ 1398/05/15 تا روز سه شنبه مورخ1398/05/22 به مدت پنج روز کاري از طريق بورس اوراق بهادار تهران به روش حراج مورد پذيره‌نويسي قرار مي گيرد و سپس معاملات ثانويه آن آغاز مي شود. ساير اطلاعات به شرح زير است: نام اوراق:صكوك منفعت سينادارو-3 ماهه 19 درصد نماد معاملاتي:صينا205 نوع اوراق: با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران نرخ اوراق: 19درصد مدت اوراق:4 سال نرخ اعمال اختيار خريد توسط باني: 19.5 درصد، نرخ اعمال اختيار فروش توسط سرمايه گذاران: 19 درصد، حداكثر منافع قابل پرداخت: پس از محاسبه سود قطعي، حداكثر منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر اس با قيمت اسمي اوراق بعلاوه سود معادل 19.5 درصد سالانه، حداقل منافع قابل پرداخت: پس از محاسبه سود قطعي، حداقل منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر است با قيمت اسمي بعلاوه سود معادل 19 درصد سالانه، تعداد كل اوراق پذيرفته شده و قابل عرضه:1،000،000ورقه ارزش اسمي هر ورقه: 1،000،000 ريال تاريخ سررسيد:1402/05/15 روش پذيره نويسي: حراج زمان تسويه:T+1 محدوديتهاي معاملاتي: حداقل تغيير قيمت: 1 ريال حداقل حجم هر سفارش: 1 ورقه حداكثر حجم هر سفارش:10،000ورقه حداکثر حجم خريد هر کد حقيقي و حقوقي: بدون محدوديت ارکان اوراق: باني: شركت لابراتوارهاي سينادارو(سهامي عام)، ناشر: شركت واسط مالي اسفند سوم(با مسئوليت محدود)، متعهد پذيره نويسي:شرکت تأمين سرمايه سپهر، عامل فروش: شرکت کارگزاري آينده نگر خوارزمي، ضامن:شركت سرمايه گذاري خوارزمي، امين:موسسه حسابرسي آزمون پراز ايران مشهود، عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه، شرايط بازارگرداني: روش: حرا بازارگردان: شركت تامين سرمايه سپهر، كارگزار بازارگردان: شرکت كارگزاري آينده نگر خوارزمي، دامنه نوسان روزانه:5درصد، دامنه مظنه:1درصد، حداقل معاملات روزانه:5درصد حجم کل اوراق منتشره(50،000ورقه)، حداقل سفارش انباشته:2،500 ورقه، علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره181/63634 مورخ1398/05/13 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار به نشاني www.TSE.ir بخش اطلاعيه هاي بازار مراجعه فرمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شرکت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر