توقف نماد معاملاتي اختيار فروش (طخود70291)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش شركت ايران‌ خودرو (طخود70291) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (خودرو) متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر