بازگشايي نماد معاملاتي (وگردش1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بانك گردشگري (وگردش1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام و ارايه توضيحات در خصوص موارد منجر به تعليق در قالب افشاي اطلاعات بااهميت-گروه الف از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 1398/04/23 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر