تكميلي - ادامه معاملات در نماد معاملاتي (دكپسول1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو پيام قبلي اين مديريت،امروز يكشنبه مورخ 1398/04/23 معاملات در نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول (دكپسول1) ساعت 12_30 انجام خواهد شد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر