عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي (شاوان4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1436/الف/98 مورخ 1398/03/26 اين شرکت، ميزان 20 درصد (بيست درصد) سهام مديريتي غيركنترلي شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام) در نماد معاملاتي (شاوان4) با قيمت پايه کل معادل قيمت پاياني سهام در روز قبل از عرضه ضريدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنكه از 6،658،372،661،120 ريال كمتر نباشد، روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر