بازگشايي نمادهاي معاملاتي(سقاين)،(سشمال)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان قاين(سقاين)، سيمان شمال(سشمال)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر