بورس کالا: ساعت بازگشايي نماد معاملات گواهي سپرده سکه و صندوق کالايي
به اطلاع مي رساند از ساعت 14_05روز جاري نمادهاي گواهي سپرده کالايي و صندوق هاي کالايي بازگشايي خواهد شد. نمادهاي معاملاتي به شرح ذيل مي باشد: صندوق سكه طلاي كيان (گوهر) صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس (طلا) سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) - بورس کالا صندوق س. پشتوانه طلاي مفيد (عيار) صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر (زر) سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) - بورس کالا سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01)

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر