توقف نمادهاي معاملاتي(پارتا1)، (شكف1)، (شتولي1)، (خكرمان1)و (پشاهن1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع ميرساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير(پارتا1)، شركت كف (شكف1)، شركت تولي پرس (شتولي1)، شركت گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان1) و شركت توليدي پلاستيك شاهين (پشاهن1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/22 متوقف مي‌شوند. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر