توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي سهام شسپا(هشسپا903)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت نفت سپاهان(هشسپا903)با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد(شسپا)مبني بر برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي-عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه،در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف خواهد شد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر