بورس کالا: تغيير در ساعت بازگشايي نماد معاملاتي گواهي سپرده و صندوق کالا
به اطلاع مي رساند با توجه به اعلام شرکت مديريت فناوري بورس تهران مبني بر عرضه اوليه شرکت پتروشيمي نوري، و نيز امکان اختلال در سامانه معاملات، حراج تک قيمتي و شروع معاملات گواهي سپرده کالايي سکه طلا و صندوق هاي کالايي در ساعت 13_00 انجام نخواهد شد و ساعت جديد متعاقبا اعلام مي گردد. همچنين لازم به توضيح مي باشد ساعت شروع پيش گشايش طيق روال گذشته 12_30 مي باشد. نمادهاي مورد اشاره به شرح ذيل مي باشد: صندوق سكه طلاي كيان (گوهر) - بورس کالا صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس (طلا) - بورس کالا سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) - بورس کالا صندوق س. پشتوانه طلاي مفيد (عيار) - بورس کالا صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر (زر) - بورس کالا سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) - بورس کالا سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) - بورس کالا

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر