توقف نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار خريد و فروش سهام (فملي)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت ملي صنايع مس ايران در سررسيدهاي آبان ماه 1398 و بهمن ماه 1398، با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (فملي) مبني بر برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف خواهند شد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر