توقف نماد معاملاتي(شسپا)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان(شسپا)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي_عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر