حراج مجدد نماد معاملاتي اوراق مشاركت شهرداري شيراز(مشير112)
به اطلاع مي رساند؛ اوراق مشاركت شهرداري شيراز در نماد(مشير112) به دليل عدم كشف قيمت دراولين دوره حراج، با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر