عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي (شراز4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1433/الف/98 مورخ 1398/03/25 اين شرکت، ميزان 19/99 درصد (نوزده مميز نود و نه صدم درصد) سهام مديريتي غيركنترلي شركت پالايش نفت شيراز (سهامي عام) در نماد معاملاتي (شراز4) با قيمت پايه کل معادل قيمت پاياني سهام در روز قبل از عرضه ضريدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنكه از 7،295،559،560،000 ريال كمتر نباشد، روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي‌گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي‌توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر