آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (وغدير) با سررسيد بهمن ماه 1398
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت سرمايه گذاري غدير(وغدير) با سررسيد بهمن ماه 1398 از امروز شنبه مورخ 22/04/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: وغدير نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضغدر1100-اختيارخ وغدير-1800-20/11/1398 ضغدر1101-اختيارخ وغدير-1900-20/11/1398 ضغدر1102-اختيارخ وغدير-2000-20/11/1398 ضغدر1103-اختيارخ وغدير-2200-20/11/1398 ضغدر1104-اختيارخ وغدير-2400-20/11/1398 ضغدر1105-اختيارخ وغدير-2600-20/11/1398 ضغدر1106-اختيارخ وغدير-2800-20/11/1398 ضغدر1107-اختيارخ وغدير-3000-20/11/1398 ضغدر1108-اختيارخ وغدير-3200-20/11/1398 ضغدر1109-اختيارخ وغدير-3400-20/11/1398 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معاملهروش: طغدر1100-اختيارف وغدير-1800-20/11/1398 طغدر1101-اختيارف وغدير-1900-20/11/1398 طغدر1102-اختيارف وغدير-2000-20/11/1398 طغدر1103-اختيارف وغدير-2200-20/11/1398 طغدر1104-اختيارف وغدير-2400-20/11/1398 طغدر1105-اختيارف وغدير-2600-20/11/1398 طغدر1106-اختيارف وغدير-2800-20/11/1398 طغدر1107-اختيارف وغدير-3000-20/11/1398 طغدر1108-اختيارف وغدير-3200-20/11/1398 طغدر1109-اختيارف وغدير-3400-20/11/1398 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 22/04/1398 لغايت 20/11/1398 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 ريال زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/62186 مورخ 17/04/1398 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعهمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر