عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي (كرمان4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1445/الف/98 مورخ 1398/04/17 اين شرکت، ميزان 4.5 درصد (چهار مميز پنج دهم درصد) سهام غير مديريتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان (سهامي عام) در نماد معاملاتي (كرمان4) با قيمت پايه کل 1,126,462,950,000ريال، روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 از طريق بازار دوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر