آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (وغدير) با سررسيد آبان ماه 1398
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت سرمايه گذاري غدير(وغدير) با سررسيد آبان ماه 1398 از امروز شنبه مورخ 22/04/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: وغدير نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضغدر8000-اختيارخ وغدير-1800-22/08/1398 ضغدر8001-اختيارخ وغدير-1900-22/08/1398 ضغدر8002-اختيارخ وغدير-2000-22/08/1398 ضغدر8003-اختيارخ وغدير-2200-22/08/1398 ضغدر8004-اختيارخ وغدير-2400-22/08/1398 ضغدر8005-اختيارخ وغدير-2600-22/08/1398 ضغدر8006-اختيارخ وغدير-2800-22/08/1398 ضغدر8007-اختيارخ وغدير-3000-22/08/1398 ضغدر8008-اختيارخ وغدير-3200-22/08/1398 ضغدر8009-اختيارخ وغدير-3400-22/08/1398 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معاملهروش: طغدر8000-اختيارف وغدير-1800-22/08/1398 طغدر8001-اختيارف وغدير-1900-22/08/1398 طغدر8002-اختيارف وغدير-2000-22/08/1398 طغدر8003-اختيارف وغدير-2200-22/08/1398 طغدر8004-اختيارف وغدير-2400-22/08/1398 طغدر8005-اختيارف وغدير-2600-22/08/1398 طغدر8006-اختيارف وغدير-2800-22/08/1398 طغدر8007-اختيارف وغدير-3000-22/08/1398 طغدر8008-اختيارف وغدير-3200-22/08/1398 طغدر8009-اختيارف وغدير-3400-22/08/1398 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 22/04/1398 لغايت 22/08/1398 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 ريال زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر