آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (وغدير) با سررسيد بهمن ماه 1398
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت سرمايه گذاري غدير(وغدير) با سررسيد بهمن ماه 1398 از امروز شنبه مورخ 22/04/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: وغدير نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضغدر1100-اختيارخ وغدير-1800-20/11/1398 ضغدر1101-اختيارخ وغدير-1900-20/11/1398 ضغدر1102-اختيارخ وغدير-2000-20/11/1398 ضغدر1103-اختيارخ وغدير-2200-20/11/1398 ضغدر1104-اختيارخ وغدير-2400-20/11/1398 ضغدر1105-اختيارخ وغدير-2600-20/11/1398 ضغدر1106-اختيارخ وغدير-2800-20/11/1398 ضغدر1107-اختيارخ وغدير-3000-20/11/1398 ضغدر1108-اختيارخ وغدير-3200-20/11/1398 ضغدر1109-اختيارخ وغدير-3400-20/11/1398 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معاملهروش: طغدر1100-اختيارف وغدير-1800-20/11/1398 طغدر1101-اختيارف وغدير-1900-20/11/1398 طغدر1102-اختيارف وغدير-2000-20/11/1398 طغدر1103-اختيارف وغدير-2200-20/11/1398 طغدر1104-اختيارف وغدير-2400-20/11/1398 طغدر1105-اختيارف وغدير-2600-20/11/1398 طغدر1106-اختيارف وغدير-2800-20/11/1398 طغدر1107-اختيارف وغدير-3000-20/11/1398 طغدر1108-اختيارف وغدير-3200-20/11/1398 طغدر1109-اختيارف وغدير-3400-20/11/1398 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 22/04/1398 لغايت 20/11/1398 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 ريال زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر