توقف نماد معاملاتي (كصدف1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كاشي صدف سرام استقلال آباده (كصدف1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه 1398/04/24 در پايان معاملات امروز شنبه 1398/04/22 متوقف مي‌شود. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر