سررسيد نهايي و توقف نماد معاملاتي (صخابر1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي تير دوم (صخابر1)، به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرين اجاره‌بهاي سه ماهه اوراق در تاريخ 1398/04/22 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/04/22 متوقف مي گردد. يادآور مي گردد، اجاره‌بهاي سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد اجاره‌بهاي سه ماهه تعلق مي گيرد. همچنين اصل مبلغ اوراق نيز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد نهايي اوراق تعلق مي گيرد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر