حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (سغرب)،(دفاراح)،(كاوهح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع سيمان غرب(سغرب)،حق تقدم شركت داروسازي فارابي(دفاراح)،حق تقدم استفاده نشده شركت فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر