توقف نماد معاملاتي (سمازنح1)
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ سيمان‌مازندران‌ (سمازنح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر