توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي سهام پاكشو(هكشو902)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت گروه صنعتي پاكشو (هكشو902) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد(پاكشو)مبني بر برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي-عمومي فوق العاده،در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف خواهد شد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر